Modulatory wielokanałowe już w sprzedaży

Modulatory wielokanałowe już w sprzedaży

29-05-2016
W sprzedaży nowy model
2 kanałowgo  m
odulatora DVB-T  
WS-7992 oraz 
4-kanałowego 
modulatora DVB-T WS-7990
.